سردبیر کانال خبری صدای دانشجو دانشگاه علوم پزشکی اهواز به کمیته انضباطی احضار شد!

سردبیر کانال خبری صدای دانشجو دانشگاه علوم پزشکی اهواز به کمیته انضباطی احضار شد!
کمیته انضباطی دانشگاه علوم پزشکی اهواز به دلایلی نامعلوم صبح امروز به شکل تلفنی سردبیر کانال خبری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز در شبکه تلگرام، را به کمیته انضباطی این دانشگاه احضار کرد!

سردبیر کانال خبری صدای دانشجو دانشگاه علوم پزشکی اهواز به کمیته انضباطی احضار شد!

کمیته انضباطی دانشگاه علوم پزشکی اهواز به دلایلی نامعلوم صبح امروز به شکل تلفنی سردبیر کانال خبری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز در شبکه تلگرام، را به کمیته انضباطی این دانشگاه احضار کرد!
سردبیر کانال خبری صدای دانشجو دانشگاه علوم پزشکی اهواز به کمیته انضباطی احضار شد!

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 7

میهن دانلود