تلگرام طناب دار زندگی مان شد!

تلگرام طناب دار زندگی مان شد!
چنین روزی را حتی در خواب هم تصور نمی کردم. ما هم مانند خیلی از زوج های جوان دیگر، اختلافاتی در زندگی خود داشتیم، ولی هیچ گاه فکر نمی کردم عاقبت این اختلافات به جایی برسد که همسرم با تصمیمی اشتباه، دست به خودکشی بزند و ..
زن جوان در حالی که چشمانش از شدت گریه به سرخی گراییده بود، در تشریح چگونگی ماجرای خودکشی همسرش به کارشناس اجتماعی پلیس فتا گفت: وقتی تصاویر و پیامک های تهدید به خودکشی از شماره تلفن همسرم و از طریق شبکه اجتماعی تلگرام برایم ارسال شد، نمی توانستم این موضوع را قبول کنم. احساس می کردم …

تلگرام طناب دار زندگی مان شد!

چنین روزی را حتی در خواب هم تصور نمی کردم. ما هم مانند خیلی از زوج های جوان دیگر، اختلافاتی در زندگی خود داشتیم، ولی هیچ گاه فکر نمی کردم عاقبت این اختلافات به جایی برسد که همسرم با تصمیمی اشتباه، دست به خودکشی بزند و ..
زن جوان در حالی که چشمانش از شدت گریه به سرخی گراییده بود، در تشریح چگونگی ماجرای خودکشی همسرش به کارشناس اجتماعی پلیس فتا گفت: وقتی تصاویر و پیامک های تهدید به خودکشی از شماره تلفن همسرم و از طریق شبکه اجتماعی تلگرام برایم ارسال شد، نمی توانستم این موضوع را قبول کنم. احساس می کردم …
تلگرام طناب دار زندگی مان شد!

فروش بک لینک

دانلود موزیک