در صدا وسیما نام تلگرام ممنوع شد!/عکس

در صدا وسیما نام تلگرام ممنوع شد!/عکس
ساعت24-اکثر برنامه های صداوسیما دارای کانال تلگرام هستند اما جالب اینکه مجریان صدا و سیما به دلیل ابلاغ مدیریت به هنگام اعلام نشانی خود در تلگرام از نام شبکه اجتماعی تلگرام استفاده نمی کنند! و در زیر نویس می نویسند: نشانی ما در شبکه اجتماعی!

در صدا وسیما نام تلگرام ممنوع شد!/عکس

ساعت24-اکثر برنامه های صداوسیما دارای کانال تلگرام هستند اما جالب اینکه مجریان صدا و سیما به دلیل ابلاغ مدیریت به هنگام اعلام نشانی خود در تلگرام از نام شبکه اجتماعی تلگرام استفاده نمی کنند! و در زیر نویس می نویسند: نشانی ما در شبکه اجتماعی!
در صدا وسیما نام تلگرام ممنوع شد!/عکس

اس ام اس جدید