مصاحبه با شاه مازندران

روزنامه ایران با مرد۳۲ساله ای که از طریق شبکه تلگرام قلدری می کرد و خود را شاه مازندران نامیده، مصاحبه کرده است.

سایت خبری زندگی

خبر اسلامی

در تعقیب «شاه مازندران»!

بهت تلگرامی از حضور اراذل و اوباش! در چند روز اخیر فضای مجازی شاهد بروز و ظهور کلیپ های متعددی از افراد شرور شمال کشور است که با خط و نشان کشیدن برای یکدیگر، موجی از دلهره را میان بخش هایی از شمال ایران به وجود آورده است. در این کلیپ ها که از تلگرام گرفته تا لاین و فیس بوک محل اکران مانور قدرت شرورهای شمالی شده، اراذل و اوباش با رکیک ترین کلمات، به بیان توانایی های خود در ایجاد ناامنی و گردن کلفتی می پردازند و ابزارهایی چون چاقو، قمه، اسلحه و… را به عنوان ابزاری برای قدرت به تصویر می کشند. این روز ه …

موسیقی روز

ماشین های جدید

در تعقیب «شاه» مازندران!

بهت تلگرامی از حضور اراذل و اوباش! در چند روز اخیر فضای مجازی شاهد بروز و ظهور کلیپ های متعددی از افراد شرور شمال کشور است که با خط و نشان کشیدن برای یکدیگر، موجی از دلهره را میان بخش هایی از شمال ایران به وجود آورده است. در این کلیپ ها که از تلگرام گرفته تا لاین و فیس بوک محل اکران مانور قدرت شرورهای شمالی شده، اراذل و اوباش با رکیک ترین کلمات، به بیان توانایی های خود در ایجاد ناامنی و گردن کلفتی می پردازند و ابزارهایی چون چاقو، قمه، اسلحه و… را به عنوان ابزاری برای قدرت به تصویر می کشند. این روز ه …

bluray movie download

ورزش و زندگی