مسموم سازی سیستماتیک افکارعمومی با گاف و دروغ پردازی

مسموم سازی سیستماتیک افکارعمومی با گاف و دروغ پردازی
به گزارش « عصر دنا » به نقل از مشرق – دروغ های رسانه های زنجیره ای اصلاح طلب در سال گذشته بسیار زیاد و فاحش بود و اغلب به صورت گاف توسط خوانندگان و رسانه های دیگر فاش می شد اما این روند به صورت سیستماتیک و با پروپاگاندای شدید رسانه ای در سال 94 ادامه یافت تا ذهن افکار عمومی نسبت به جریان رقیب مسموم شده و اذهان عمومی به اصلاح طلبان روی بیاورند.
دروغ های رسانه های زنجیره ای در سال گذشته به مرز هشدار رسید. جالب اینجاست که این دروغ ها اغلب سر از شبکه های اجتماعی مانند تلگرام درآورد و با اینکه …

مسموم سازی سیستماتیک افکارعمومی با گاف و دروغ پردازی

به گزارش « عصر دنا » به نقل از مشرق – دروغ های رسانه های زنجیره ای اصلاح طلب در سال گذشته بسیار زیاد و فاحش بود و اغلب به صورت گاف توسط خوانندگان و رسانه های دیگر فاش می شد اما این روند به صورت سیستماتیک و با پروپاگاندای شدید رسانه ای در سال 94 ادامه یافت تا ذهن افکار عمومی نسبت به جریان رقیب مسموم شده و اذهان عمومی به اصلاح طلبان روی بیاورند.
دروغ های رسانه های زنجیره ای در سال گذشته به مرز هشدار رسید. جالب اینجاست که این دروغ ها اغلب سر از شبکه های اجتماعی مانند تلگرام درآورد و با اینکه …
مسموم سازی سیستماتیک افکارعمومی با گاف و دروغ پردازی

سایت استخدامی

مرجع سلامتی