عکس/ حضور بالگرد کاموف 52 در سوریه

عکس/ حضور بالگرد کاموف 52 در سوریه
به گزارش پایگاه انقلاب نیوز ،روسیه بالگرد رزمی کاموف 52 را به منظور انجام عملیات ضد تروریستی به سوریه منتقل کرده است.

آدرس انقلاب نیوز در تلگرام:telegram.me/enghelabnews

عکس/ حضور بالگرد کاموف 52 در سوریه

به گزارش پایگاه انقلاب نیوز ،روسیه بالگرد رزمی کاموف 52 را به منظور انجام عملیات ضد تروریستی به سوریه منتقل کرده است.

آدرس انقلاب نیوز در تلگرام:telegram.me/enghelabnews
عکس/ حضور بالگرد کاموف 52 در سوریه

روزنامه ایران

آگهی استخدام