سوریه؛ جنگ یا صلح؟ تجزیه یا یکپارچگی؟

سوریه؛ جنگ یا صلح؟ تجزیه یا یکپارچگی؟
فراتاب – ریحانه تهامی: گروه تحریریه فراتاب هشتمین نشست شبانه اش را با موضوع سوریه؛ جنگ یا صلح؟ تجزیه یا یکپارچگی؟ در روز یکشنبه 12اردیبهشت 1395 با دو سخنران برگزار کرد:
سخنرانان:
دکتر قدرت احمدیان، استاد روابط بین الملل و عضو هیات علمی دانشگاه رازی
دکتر طهمورث غلامی، پژوهشگر ارشد مرکز بین المللی مطالعات صلح
مدیر نشست : اردشیر پشنگ

اردشیر پشنگ:
بنام خدای بزرگ، با درود و عرض ادب به خدمت همه اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و علاقمندان حاضر در صفحه تلگرام فراتاب، اینجانب اردشیر پشنگ از اعضای تحریریه …

سوریه؛ جنگ یا صلح؟ تجزیه یا یکپارچگی؟

فراتاب – ریحانه تهامی: گروه تحریریه فراتاب هشتمین نشست شبانه اش را با موضوع سوریه؛ جنگ یا صلح؟ تجزیه یا یکپارچگی؟ در روز یکشنبه 12اردیبهشت 1395 با دو سخنران برگزار کرد:
سخنرانان:
دکتر قدرت احمدیان، استاد روابط بین الملل و عضو هیات علمی دانشگاه رازی
دکتر طهمورث غلامی، پژوهشگر ارشد مرکز بین المللی مطالعات صلح
مدیر نشست : اردشیر پشنگ

اردشیر پشنگ:
بنام خدای بزرگ، با درود و عرض ادب به خدمت همه اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و علاقمندان حاضر در صفحه تلگرام فراتاب، اینجانب اردشیر پشنگ از اعضای تحریریه …
سوریه؛ جنگ یا صلح؟ تجزیه یا یکپارچگی؟

بک لینک رنک 6