مجری شبکه سهند پیشنهاد جم تی وی را نپذیرفت

مجری شبکه سهند پیشنهاد جم تی وی را نپذیرفت
مجری صداوسیما با انتشار دو اسکرین شات از مکالمه یکی از عوامل این شبکه گفت: چندین بار پیامهایی مبنی بر ارائه رزومه به این شبکه دریافت کردم و توجهی نکردم؛اما در آخرین مورد شخصی که ظاهرا از تصویربرداران یا مونتورهای این شبکه بود ومن شناختی از وی نداشتم؛از طریق تلگرام پیشنهاد همکاری داد.

مجری شبکه سهند پیشنهاد جم تی وی را نپذیرفت

مجری صداوسیما با انتشار دو اسکرین شات از مکالمه یکی از عوامل این شبکه گفت: چندین بار پیامهایی مبنی بر ارائه رزومه به این شبکه دریافت کردم و توجهی نکردم؛اما در آخرین مورد شخصی که ظاهرا از تصویربرداران یا مونتورهای این شبکه بود ومن شناختی از وی نداشتم؛از طریق تلگرام پیشنهاد همکاری داد.
مجری شبکه سهند پیشنهاد جم تی وی را نپذیرفت

خرید بک لینک

بازار بورس