نقش شبکه های موبایلی در انتخابات/ سهم ۶۰ درصدی تلگرام از تبلیغات

آذرقلم: بیش از ۶۰ درصد مخاطبان، فضای مجازی را منبع اصلی بررسی نامزدها و انتخاب کاندیدای اصلح می دانند.

شهر خبر

ورزشی