درصورت وجود اسناد مثبته رسمی مبنی بر خرید سهام پدیده شاندیز امکان انتقال خواهد بود.

درصورت وجود اسناد مثبته رسمی مبنی بر خرید سهام پدیده شاندیز امکان انتقال خواهد بود.
پاسخگویی هئیت مدیره پدیده شاندیز به سوالات سهامداران د ر تلگرام
بهره گیری مثبت از ظرفیت شبکه های مجازی منجر شده است تا مدیران پدیده شاندیز بتوانند طی 24 ساعت شبانه روز، سوالات متعدد سهامداران این شرکت را دریافت و در ادامه نسبت به پاسخگویی فوری آن اقدام کنند.
تائید تخلفات گسترده هئیت مدیره سابق پدیده شاندیز در روند ساخت و سازهای این مجموعه طی سال گذشته به ضرر سهامداران تمام شد؛ تا آنجا که سرمایه گذران خرد و کلان این مجموعه از هر موقعیتی برای بیان نارضایتی خود استفاده می کردند.
بنابراین گزارش، روی …

درصورت وجود اسناد مثبته رسمی مبنی بر خرید سهام پدیده شاندیز امکان انتقال خواهد بود.

پاسخگویی هئیت مدیره پدیده شاندیز به سوالات سهامداران د ر تلگرام
بهره گیری مثبت از ظرفیت شبکه های مجازی منجر شده است تا مدیران پدیده شاندیز بتوانند طی 24 ساعت شبانه روز، سوالات متعدد سهامداران این شرکت را دریافت و در ادامه نسبت به پاسخگویی فوری آن اقدام کنند.
تائید تخلفات گسترده هئیت مدیره سابق پدیده شاندیز در روند ساخت و سازهای این مجموعه طی سال گذشته به ضرر سهامداران تمام شد؛ تا آنجا که سرمایه گذران خرد و کلان این مجموعه از هر موقعیتی برای بیان نارضایتی خود استفاده می کردند.
بنابراین گزارش، روی …
درصورت وجود اسناد مثبته رسمی مبنی بر خرید سهام پدیده شاندیز امکان انتقال خواهد بود.

بک لینک قوی

بازار بورس