ارتباط تلگرامی با گوشی سرقتی

ارتباط تلگرامی با گوشی سرقتی
فرهیختگان| راننده شرکت پس از پیدا کردن گوشی یکی از کارمندان شرکت، از طریق تلگرام این کارمند زن، با کارمندان دیگر ارتباط گرفته بود. چندی پیش دختری 24 ساله با مراجعه به پلیس فتا از سرقت گوشی تلفن همراهش و همچنین دسترسی سارق به شبکه اجتماعی تلگرام او، خبر داد و طرح شکایت کرد. شاکی در اظهاراتش به افسر تحقیق گفت: «مدتی است که گوشی تلفن همراهم به سرقت رفته و الان متوجه شده ام سارق با هویت من وارد شبکه اجتماعی تلگرام شده و با دوستانم که اکثرا زن و کارمند شرکت هستند گفت وگو می کند.» تحقیقات پلیس فتا نشان می …

ارتباط تلگرامی با گوشی سرقتی

فرهیختگان| راننده شرکت پس از پیدا کردن گوشی یکی از کارمندان شرکت، از طریق تلگرام این کارمند زن، با کارمندان دیگر ارتباط گرفته بود. چندی پیش دختری 24 ساله با مراجعه به پلیس فتا از سرقت گوشی تلفن همراهش و همچنین دسترسی سارق به شبکه اجتماعی تلگرام او، خبر داد و طرح شکایت کرد. شاکی در اظهاراتش به افسر تحقیق گفت: «مدتی است که گوشی تلفن همراهم به سرقت رفته و الان متوجه شده ام سارق با هویت من وارد شبکه اجتماعی تلگرام شده و با دوستانم که اکثرا زن و کارمند شرکت هستند گفت وگو می کند.» تحقیقات پلیس فتا نشان می …
ارتباط تلگرامی با گوشی سرقتی

خرید بک لینک

بازی