سوسن شریعتی با صمد بهرنگی به سه شنبه های هنوز می رود

سوسن شریعتی با صمد بهرنگی به سه شنبه های هنوز می رود
سوسن شریعتی در نشست سه شنبه های هنوز، از صمد بهرنگی سخن می گوید.
به گزارش باشگاه اندیشه، نشست سه شنبه های کتاب فروشی نشر هنوز در این هفته به موضوع صمد بهرنگی اختصاص می یابد.
در این نشست، که «زندگی و مرگ صمد بهرنگی» نام دارد، سوسن شریعتی سخنرانی خواهد کرد.
زمان: سه شنبه 29 تیر 1395، ساعت 19
مکان: تهران، خیابان کریم خان زند، بین ایرانشهر و ماهشهر، شماره 134، طبقه دوم
شماره تماس: 88810991
با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.

سوسن شریعتی با صمد بهرنگی به سه شنبه های هنوز می رود

سوسن شریعتی در نشست سه شنبه های هنوز، از صمد بهرنگی سخن می گوید.
به گزارش باشگاه اندیشه، نشست سه شنبه های کتاب فروشی نشر هنوز در این هفته به موضوع صمد بهرنگی اختصاص می یابد.
در این نشست، که «زندگی و مرگ صمد بهرنگی» نام دارد، سوسن شریعتی سخنرانی خواهد کرد.
زمان: سه شنبه 29 تیر 1395، ساعت 19
مکان: تهران، خیابان کریم خان زند، بین ایرانشهر و ماهشهر، شماره 134، طبقه دوم
شماره تماس: 88810991
با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.
سوسن شریعتی با صمد بهرنگی به سه شنبه های هنوز می رود

میهن دانلود