فیش حقوقی رسایی هم منتشر شد!+تصویـر

فیش حقوقی رسایی هم منتشر شد!+تصویـر
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی به کمپین انتشار فیش های حقوقی پیوست و فیش حقوقی اش را در اینستاگرام نتشر کرد.

صبح دیروز روزنامه قانون از چهره های اصولگرا و حامی اقتصاد مقاومتی خواست تا فیش حقوقی خود را منتشر کرده و در کمپین #چالش _ فیش _ های_حقوقی شرکت کنند.
حمید رسایی به عنوان اولین فردی که در این کمپین شرکت کرده است، در کانال شخصی تلگرام خود ضمن انتشار عکس زیر نوشت: «امروزکمپین چالش فیش های حقوقی رادرفضای مجازی دیدم، دراستقبال از آن، آخرین فیش حقوقی ام را باتوضیحی ازسابقه موضوع حقوق مادام العم …

فیش حقوقی رسایی هم منتشر شد!+تصویـر

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی به کمپین انتشار فیش های حقوقی پیوست و فیش حقوقی اش را در اینستاگرام نتشر کرد.

صبح دیروز روزنامه قانون از چهره های اصولگرا و حامی اقتصاد مقاومتی خواست تا فیش حقوقی خود را منتشر کرده و در کمپین #چالش _ فیش _ های_حقوقی شرکت کنند.
حمید رسایی به عنوان اولین فردی که در این کمپین شرکت کرده است، در کانال شخصی تلگرام خود ضمن انتشار عکس زیر نوشت: «امروزکمپین چالش فیش های حقوقی رادرفضای مجازی دیدم، دراستقبال از آن، آخرین فیش حقوقی ام را باتوضیحی ازسابقه موضوع حقوق مادام العم …
فیش حقوقی رسایی هم منتشر شد!+تصویـر

خبرگزاری اصفحان