توصیف رسایی از استقبال مردم جیرفت از احمدی نژاد و شوکه شدن رفسنجانی+عکس

توصیف رسایی از استقبال مردم جیرفت از احمدی نژاد و شوکه شدن رفسنجانی+عکس
حمید رسایی در کانال تلگرام خود در مورد شوکه شدن هاشمی از محبوبیت و استقبال مردم جیرفت از احمدی نژاد نوشت:
عوارض شوک پس از برق گرفتگی:
1- ایجاد نوسان درفشار خون.
2- ازدست دادن قدرت شناسایی همراه با اختلال مشاعر، هذیان گویی، سر درد.
3- کم شدن قدرت بینایی و شنوایی.

توصیف رسایی از استقبال مردم جیرفت از احمدی نژاد و شوکه شدن رفسنجانی+عکس

حمید رسایی در کانال تلگرام خود در مورد شوکه شدن هاشمی از محبوبیت و استقبال مردم جیرفت از احمدی نژاد نوشت:
عوارض شوک پس از برق گرفتگی:
1- ایجاد نوسان درفشار خون.
2- ازدست دادن قدرت شناسایی همراه با اختلال مشاعر، هذیان گویی، سر درد.
3- کم شدن قدرت بینایی و شنوایی.
توصیف رسایی از استقبال مردم جیرفت از احمدی نژاد و شوکه شدن رفسنجانی+عکس

بک لینک رنک 8

مرکز فیلم