دیدار سرپرست فرمانداری کاشان با کارگران و پاکبانان شهر

دیدار سرپرست فرمانداری کاشان با کارگران و پاکبانان شهر
کاشان نیوز : سرپرست فرمانداری کاشان در نخستین لحظه های بامداد امروز چهارشنبه ۸ اردیبهشت ماه با کارگران یک کارخانه و پاکبانان شهر دیدار کرده و با اهدای گل از زحمات آنان تقدیر کرد.
به گزارش کانال رسمی تلگرام شهردای کاشان، در آستانه روز کارگر، «حمید رضا مومنیان» با همراهی تعدادی از مدیران شهرداری و مسئولان اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی کاشان در ساعت ۱ بامداد چهارشنبه در کارخانه «دنیای مس» حاضر و با کارگران شیفت شب این کارخانه دیدار و از نزدیک با آنان گفت و گو کرد.
پس از این دیدار در ساعت ۳ بامداد …

دیدار سرپرست فرمانداری کاشان با کارگران و پاکبانان شهر

کاشان نیوز : سرپرست فرمانداری کاشان در نخستین لحظه های بامداد امروز چهارشنبه ۸ اردیبهشت ماه با کارگران یک کارخانه و پاکبانان شهر دیدار کرده و با اهدای گل از زحمات آنان تقدیر کرد.
به گزارش کانال رسمی تلگرام شهردای کاشان، در آستانه روز کارگر، «حمید رضا مومنیان» با همراهی تعدادی از مدیران شهرداری و مسئولان اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی کاشان در ساعت ۱ بامداد چهارشنبه در کارخانه «دنیای مس» حاضر و با کارگران شیفت شب این کارخانه دیدار و از نزدیک با آنان گفت و گو کرد.
پس از این دیدار در ساعت ۳ بامداد …
دیدار سرپرست فرمانداری کاشان با کارگران و پاکبانان شهر

آپدیت نود32

bluray movie download