دیدار یک جانباز با رهبر انقلاب بعد از شهادت

دیدار یک جانباز با رهبر انقلاب بعد از شهادت
کانال تلگرام دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای فیلم دیدار رهبر انقلاب با جانبازی که یک بار شهید و ۶۵ بار عمل جراحی شده را منتشر کرد.

دیدار یک جانباز با رهبر انقلاب بعد از شهادت

کانال تلگرام دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای فیلم دیدار رهبر انقلاب با جانبازی که یک بار شهید و ۶۵ بار عمل جراحی شده را منتشر کرد.
دیدار یک جانباز با رهبر انقلاب بعد از شهادت

تلگرام