از دود و آتش تا تلگرام برای رساندن پیام

در این مطلب با استفاده از اینفوگرافی گذار بشر از افروختن آتش و تولید دود تا اختراع رادیو و تلویزیون و آمدن اینترنت را به تصویر کشیده ایم.

آهنگ جدید

استخدام ایران