تلگرام هم صاحب بازی «دهکده داری» شد

تلگرام هم صاحب بازی «دهکده داری» شد
بازی های استراتژیک مشابه «کلش آو کلنز» به قدری محبوب و گسترش یافته اند که حالا یک بازی مشابه برای تلگرام ساخته شده است.

تلگرام هم صاحب بازی «دهکده داری» شد

بازی های استراتژیک مشابه «کلش آو کلنز» به قدری محبوب و گسترش یافته اند که حالا یک بازی مشابه برای تلگرام ساخته شده است.
تلگرام هم صاحب بازی «دهکده داری» شد

فیلم سریال آهنگ