«دماغ» دستگیر شد

فرهیختگان|سارق حرفه ای خانه ها در پایتخت، مشهور به «علی دماغ» که به 20 خانه دستبرد زده است، شناسایی و دستگیر شد. رسیدگی به این پرونده دهم دی و وقتی یک زن به کلانتری 126 تهرانپارس رفت و از شکسته شدن در خانه و سرقت وسایل خانه اش خبر داد، در دستور کار قرار گرفت. تحقیقات نشان داد متهم از برنامه تلگرامی شاکی استفاده کرده و تصویرش را در تلگرام قرار داده است. به این ترتیب تصویر او شناسایی شد و دوازدهم دی، متهم به نام علی مشهور به علی دماغ شناسایی و دستگیر شد. متهم در بازجویی ها به بیش از 20 سرقت منزل به شیوه …

استخدام

سیستم اطلاع رسانی