دسترسی به خدمات جیمیل بهبود یافت

دسترسی به خدمات جیمیل بهبود یافت
صفحه پژوهش: طراحان جیمیل برنامه همراه و تحت وب دسترسی به این خدمات پست الکترونیک را به روز کرده اند تا دسترسی به فهرست تازه ترین رویدادها، خبرنامه های مختلف و لینک های ذخیره شده کاربران را تسهیل کنند.
در ماه های اخیر با رونق استفاده از نرم افزارهای پیام رسان موبایلی مانند تلگرام و واتس آپ گرایش به استفاده از ایمیل برای تبادل پیام کمتر شده و لذا گوگل قصد دارد به هر نحوی که شده کاربران را به استفاده از خدمات پست الکترونیک خود ترغیب کند.
کاربران با استفاده از قابلیت رویدادها در جیمیل می توانند تمامی …

دسترسی به خدمات جیمیل بهبود یافت

صفحه پژوهش: طراحان جیمیل برنامه همراه و تحت وب دسترسی به این خدمات پست الکترونیک را به روز کرده اند تا دسترسی به فهرست تازه ترین رویدادها، خبرنامه های مختلف و لینک های ذخیره شده کاربران را تسهیل کنند.
در ماه های اخیر با رونق استفاده از نرم افزارهای پیام رسان موبایلی مانند تلگرام و واتس آپ گرایش به استفاده از ایمیل برای تبادل پیام کمتر شده و لذا گوگل قصد دارد به هر نحوی که شده کاربران را به استفاده از خدمات پست الکترونیک خود ترغیب کند.
کاربران با استفاده از قابلیت رویدادها در جیمیل می توانند تمامی …
دسترسی به خدمات جیمیل بهبود یافت

فروش بک لینک

wolrd press news