دسترسی دیگران به تلگرام شما

دسترسی دیگران به تلگرام شما
تلگرام خود را به هر دلیلی روی تلفن همراه دوستتان بالا می آورید اما او از تلگرام شما خارج نمی شود.
شما با انجام یک کار ساده میتوانید تلگرام را از روی دستگاه او به سادگی ببندید.
در این مطلب آموزش جلوگیری از دسترسی دیگران به تلگرام شما را برای شما آماده کرده ایم.
١- ابتدا وارد منوی تلگرام شده و سپس گزینه Settings را لمس کنید.
٢- در مرحله بعدی گزینه Privacy and Security را یافته و سپس لمس کنید.
٣- در قسمت Security گزینه Active Sessions را انتخاب کنید.
۴- اکنون در قسمت Active Sessions میتوانید تمامی اطلاعا …

دسترسی دیگران به تلگرام شما

تلگرام خود را به هر دلیلی روی تلفن همراه دوستتان بالا می آورید اما او از تلگرام شما خارج نمی شود.
شما با انجام یک کار ساده میتوانید تلگرام را از روی دستگاه او به سادگی ببندید.
در این مطلب آموزش جلوگیری از دسترسی دیگران به تلگرام شما را برای شما آماده کرده ایم.
١- ابتدا وارد منوی تلگرام شده و سپس گزینه Settings را لمس کنید.
٢- در مرحله بعدی گزینه Privacy and Security را یافته و سپس لمس کنید.
٣- در قسمت Security گزینه Active Sessions را انتخاب کنید.
۴- اکنون در قسمت Active Sessions میتوانید تمامی اطلاعا …
دسترسی دیگران به تلگرام شما

عکس