فعالیت کانالی در تلگرام با نام رئیس قوه قضاییه

فعالیت کانالی در تلگرام با نام رئیس قوه قضاییه
به گزارش ذاکرنیوز، هفته گذشته کانالی تلگرامی تحت عنوان «کانال رسمی آیت الله صادق آملی لاریجانی» راه اندازی و مشغول به فعالیت شده است.
این کانال تلگرامی در هفته گذشته اقدام به انتشار سخنرانی های رئیس قوه قضاییه کرده است. همچنین سایت شخصی آیت الله آملی لاریجانی نیز در این کانال تبلیغ شده است.
هنوز مدیریت این کانال و انتساب آن به آیت الله آملی لاریجانی از سوی قوه قضاییه تأیید یا تکذیب نشده است.

فعالیت کانالی در تلگرام با نام رئیس قوه قضاییه

به گزارش ذاکرنیوز، هفته گذشته کانالی تلگرامی تحت عنوان «کانال رسمی آیت الله صادق آملی لاریجانی» راه اندازی و مشغول به فعالیت شده است.
این کانال تلگرامی در هفته گذشته اقدام به انتشار سخنرانی های رئیس قوه قضاییه کرده است. همچنین سایت شخصی آیت الله آملی لاریجانی نیز در این کانال تبلیغ شده است.
هنوز مدیریت این کانال و انتساب آن به آیت الله آملی لاریجانی از سوی قوه قضاییه تأیید یا تکذیب نشده است.
فعالیت کانالی در تلگرام با نام رئیس قوه قضاییه

خبرگذاری خوزستان