درد سر انتشار عکس 2 دختر به عنوان دزد حرفه ای در تلگرام + عکس

درد سر انتشار عکس 2 دختر به عنوان دزد حرفه ای در تلگرام + عکس
شخصی که به انگیزه انتقام جویی، تصاویر دو خانم جوان را تحت عنوان دو سارق حرفه ای در شبکه های مجازی انتشار داده بود، دستگیر شد.

درد سر انتشار عکس 2 دختر به عنوان دزد حرفه ای در تلگرام + عکس

شخصی که به انگیزه انتقام جویی، تصاویر دو خانم جوان را تحت عنوان دو سارق حرفه ای در شبکه های مجازی انتشار داده بود، دستگیر شد.
درد سر انتشار عکس 2 دختر به عنوان دزد حرفه ای در تلگرام + عکس

بک لینک رنک 5

مرکز فیلم

معیشت، شاه بیت درد دل معلمان

معیشت، شاه بیت درد دل معلمان
این بار ریش و قیچی را سپردیم به خود معلمان، برای این که بی هیچ نگرانی قلم به دست بگیرند و از خودشان بنویسند. از این که چه می خواهند و چه مشکلاتی کنج ذهن شان را قلقلک می دهد. چند نفری با شنیدن سوژه ما درلاک دفاعی فرو رفتند و گمان بردند اگر معلم در روز معلم حرف دلش را بنویسد و بگوید از چه چیزهایی دلگیر است به خودش بد می کند. با این حال شش نفر قبول کردند قلم به دست بگیرند و بنویسند و دستنوشته هایشان را با فکس، ایمیل یا تلگرام به دست ما برسانند. هرآنچه می خوانید دلنوشته معلمانی است که باور دارند حرف زدن حق مسلم

معیشت، شاه بیت درد دل معلمان

این بار ریش و قیچی را سپردیم به خود معلمان، برای این که بی هیچ نگرانی قلم به دست بگیرند و از خودشان بنویسند. از این که چه می خواهند و چه مشکلاتی کنج ذهن شان را قلقلک می دهد. چند نفری با شنیدن سوژه ما درلاک دفاعی فرو رفتند و گمان بردند اگر معلم در روز معلم حرف دلش را بنویسد و بگوید از چه چیزهایی دلگیر است به خودش بد می کند. با این حال شش نفر قبول کردند قلم به دست بگیرند و بنویسند و دستنوشته هایشان را با فکس، ایمیل یا تلگرام به دست ما برسانند. هرآنچه می خوانید دلنوشته معلمانی است که باور دارند حرف زدن حق مسلم
معیشت، شاه بیت درد دل معلمان

آپدیت نود 32 نسخه 7

روزنامه قانون