دبیر شورای عالی فضای مجازی: تلگرام هک نشده است

دبیر شورای عالی فضای مجازی: تلگرام هک نشده است
دبیر شورای عالی فضای مجازی هک کاربران تلگرام را تایید نکرد و گفت: براساس طرحی که در دستور کار داریم به زودی سرور شبکه های اجتماعی خارجی به داخل منتقل می شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی: تلگرام هک نشده است

دبیر شورای عالی فضای مجازی هک کاربران تلگرام را تایید نکرد و گفت: براساس طرحی که در دستور کار داریم به زودی سرور شبکه های اجتماعی خارجی به داخل منتقل می شود.
دبیر شورای عالی فضای مجازی: تلگرام هک نشده است

پرشین موزیک