آخرین عکس داوود رشیدی

آخرین عکس داوود رشیدی

به گزارش عصر ایران: فرامرز امینی با انتشار این عکس در تلگرام نوشت:
جدیدترین عکس از استاد داود رشیدی و همسر گرامی ایشان خانم برومند مهربان تقدیم به همه شما

خرم خبر

دانلود نرم افزار