ویدئوی متفاوت داعش، ترس اروپا را بیدار کرد

رهبران گروه تروریستی «داعش» احتمالا تاکنون به این اندازه از انتشار هیچ ویدئویی مشابه آنچه روز یکشنبه روی کانال تلگرام خود منتشر کردند، خوشحال نشده بودند؛ ویدئویی که نه تنها نشان از برنامه ریزی و سازماندهی گسترده و این بار موفقیت آمیز حملات ماه نوامبر پاریس به دستور مستقیم «ابوبکر البغدادی»، خلیفه خودخوانده داعش، دارد، بلکه باری دیگر وحشت ترور را در کل اروپا و به ویژه جزیره بریتانیا بیدار کرده است.

world press news

اندروید

ویدئوی داعش، ترس اروپا را بیدار کرد

رهبران گروه تروریستی «داعش» احتمالا تاکنون به این اندازه از انتشار هیچ ویدئویی مشابه آنچه روز یکشنبه روی کانال تلگرام خود منتشر کردند، خوشحال نشده بودند؛ ویدئویی که نه تنها نشان از برنامه ریزی و سازماندهی گسترده و این بار موفقیت آمیز حملات ماه نوامبر پاریس به دستور مستقیم «ابوبکر البغدادی»، خلیفه خودخوانده داعش، دارد، بلکه باری دیگر وحشت ترور را در کل اروپا و به ویژه جزیره بریتانیا بیدار کرده است.
روزنامه شرق: رهبران گروه تروریستی «داعش» احتمالا تاکنون به این اندازه از انتشار هیچ ویدئویی مشابه آنچه …

استخدام

استخدام ایران