در خواست رئیس پلیس فتا: ایرانی ها از تلگرام استفاده نکنند!

در خواست رئیس پلیس فتا: ایرانی ها از تلگرام استفاده نکنند!
میزان| رئیس پلیس فتا از مردم ایران خواسته تا از تلگرام استفاده نکنند؛ چراکه به گفته او، اطلاعات بارگذاری شده در این سرور توسط بیگانگان مورد سوءاستفاده قرار می گیرد. درشرایطی که همین چند روز پیش مرتضی موسویان، مقام مسئول در وزارت ارشاد گفته بود؛ در ایران از ٤٠میلیون موبایل هوشمند استفاده می شود و ٧٢ درصد جوانان ١٨ تا ٢٩ سال در تلگرام عضویت دارند، دیروز سردار کمال هادیانفر به مردم توصیه کرد که دیگر از تلگرام استفاده نکنند. او همچنین گفته که استفاده از تلگرام یکی از بیشترین مشکلات مطرح شده شهروندان در …

در خواست رئیس پلیس فتا: ایرانی ها از تلگرام استفاده نکنند!

میزان| رئیس پلیس فتا از مردم ایران خواسته تا از تلگرام استفاده نکنند؛ چراکه به گفته او، اطلاعات بارگذاری شده در این سرور توسط بیگانگان مورد سوءاستفاده قرار می گیرد. درشرایطی که همین چند روز پیش مرتضی موسویان، مقام مسئول در وزارت ارشاد گفته بود؛ در ایران از ٤٠میلیون موبایل هوشمند استفاده می شود و ٧٢ درصد جوانان ١٨ تا ٢٩ سال در تلگرام عضویت دارند، دیروز سردار کمال هادیانفر به مردم توصیه کرد که دیگر از تلگرام استفاده نکنند. او همچنین گفته که استفاده از تلگرام یکی از بیشترین مشکلات مطرح شده شهروندان در …
در خواست رئیس پلیس فتا: ایرانی ها از تلگرام استفاده نکنند!

خرید بک لینک رنک 5

خبرگزاری اصفهان