«تلگرام» بستری برای ترویج روزه خواری

«تلگرام» بستری برای ترویج روزه خواری
اخیراً و همزمان با نزدیک شدن به ایام ماه مبارک رمضان و در پناه عدم برخورد سریع و به موقع مسئولان امر، کانالی با هدف ترویج روزه خواری و شکستن قبح گناه روزه خواری ایجاد شده است.

«تلگرام» بستری برای ترویج روزه خواری

اخیراً و همزمان با نزدیک شدن به ایام ماه مبارک رمضان و در پناه عدم برخورد سریع و به موقع مسئولان امر، کانالی با هدف ترویج روزه خواری و شکستن قبح گناه روزه خواری ایجاد شده است.
«تلگرام» بستری برای ترویج روزه خواری

اسکای نیوز