دو خط خبر

دو خط خبر
شبکه اجتماعی تلگرام در راستای طرح های منطقه ای برای اعمال فشار بر جریان مقاومت و تعطیلی رسانه های این جریان، کانال رسمی شبکه المسیره یمن را مسدود کرد. به گزارش پایگاه خبری العهد، این اقدام که با اعمال فشارهای منطقه ای انجام شده پس از آن صورت گرفت که اعلام شد تعداد اعضای کانال شبکه المسیره به بیش از 65 هزار نفر افزایش یافته است.
رسانه های کره جنوبی از قول منابع دولتی این کشور گزارش دادند، کره شمالی احتمالاً در آستانه انجام پنجمین آزمایش اتمی خود در آینده ای نزدیک است. کره شمالی احتمالاً این آزمایش ر …

دو خط خبر

شبکه اجتماعی تلگرام در راستای طرح های منطقه ای برای اعمال فشار بر جریان مقاومت و تعطیلی رسانه های این جریان، کانال رسمی شبکه المسیره یمن را مسدود کرد. به گزارش پایگاه خبری العهد، این اقدام که با اعمال فشارهای منطقه ای انجام شده پس از آن صورت گرفت که اعلام شد تعداد اعضای کانال شبکه المسیره به بیش از 65 هزار نفر افزایش یافته است.
رسانه های کره جنوبی از قول منابع دولتی این کشور گزارش دادند، کره شمالی احتمالاً در آستانه انجام پنجمین آزمایش اتمی خود در آینده ای نزدیک است. کره شمالی احتمالاً این آزمایش ر …
دو خط خبر

بک لینک رنک 1