چرا روی خط آفتاب؟

چرا روی خط آفتاب؟
علی اکبر فرقانی: پیشرفت علم و فناوری های روز دنیا باعث شده که راه های ارتباطی هموطنان با روزنامه مردمی آفتاب یزد بازتر شود و مخاطبان به راحتی بتوانند از طریق پیامگیر، نمابر، ایمیل و تلگرام، مطالبشان را برای چاپ به روزنامه ارسال کنند. در میان پیام هایی که در ستون روی خط آفتاب چاپ می شود، بعضی اوقات از اینکه چرا برخی کوتاه و بعضی ها طولانی تر است، انتقاد می کنند. حالا که مسئولان روزنامه با روشن بینی و دلسوزانه اقدام به راه اندازی ستون های مربوط کرده اند، حیف است به جای طرح موضوع های مهم، از اینکه چرا …

چرا روی خط آفتاب؟

علی اکبر فرقانی: پیشرفت علم و فناوری های روز دنیا باعث شده که راه های ارتباطی هموطنان با روزنامه مردمی آفتاب یزد بازتر شود و مخاطبان به راحتی بتوانند از طریق پیامگیر، نمابر، ایمیل و تلگرام، مطالبشان را برای چاپ به روزنامه ارسال کنند. در میان پیام هایی که در ستون روی خط آفتاب چاپ می شود، بعضی اوقات از اینکه چرا برخی کوتاه و بعضی ها طولانی تر است، انتقاد می کنند. حالا که مسئولان روزنامه با روشن بینی و دلسوزانه اقدام به راه اندازی ستون های مربوط کرده اند، حیف است به جای طرح موضوع های مهم، از اینکه چرا …
چرا روی خط آفتاب؟

کیمیا دانلود