انتقام جویی پسر از نو عروسی که به خواستگاری اش جواب منفی داد

انتقام جویی پسر از نو عروسی که به خواستگاری اش جواب منفی داد
جنوب نیوز: فرمانده پلیس سبزوار گفت: مردی جوان به پلیس فتای سبزوار مراجعه کرد و شکایتی مبنی بر دریافت مطالب دروغ و ارسال پیام های تفرقه انگیز از سوی یک ناشناس که موجب مشکلات خانوادگی شده بود، داشت.
مرد جوان گفت زندگی بی حاشیه ای داشتیم تا اینکه به تنهایی برای مدتی به مسافرت رفتم و در این مدت از سوی شخصی ناشناس پیام هایی با مضمون خیانت همسرم از طریق شبکه اجتماعی تلگرام برایم ارسال می شد و با حالتی پریشان بلافاصله به خانه برگشتم و با ناراحتی پیگیر شدم که این امر باعث اختلاف خانوادگی بین من و همسرم …

انتقام جویی پسر از نو عروسی که به خواستگاری اش جواب منفی داد

جنوب نیوز: فرمانده پلیس سبزوار گفت: مردی جوان به پلیس فتای سبزوار مراجعه کرد و شکایتی مبنی بر دریافت مطالب دروغ و ارسال پیام های تفرقه انگیز از سوی یک ناشناس که موجب مشکلات خانوادگی شده بود، داشت.
مرد جوان گفت زندگی بی حاشیه ای داشتیم تا اینکه به تنهایی برای مدتی به مسافرت رفتم و در این مدت از سوی شخصی ناشناس پیام هایی با مضمون خیانت همسرم از طریق شبکه اجتماعی تلگرام برایم ارسال می شد و با حالتی پریشان بلافاصله به خانه برگشتم و با ناراحتی پیگیر شدم که این امر باعث اختلاف خانوادگی بین من و همسرم …
انتقام جویی پسر از نو عروسی که به خواستگاری اش جواب منفی داد

آپدیت نود 32

پرس نیوز

انتقام جویی پسر از دختری که به خواستگاری اش جواب منفی داد

انتقام جویی پسر از دختری که به خواستگاری اش جواب منفی داد
فرمانده پلیس سبزوار گفت: مردی جوان به پلیس فتای سبزوار مراجعه کرد و شکایتی مبنی بر دریافت مطالب دروغ و ارسال پیام های تفرقه انگیز از سوی یک ناشناس که موجب مشکلات خانوادگی شده بود، داشت.
مرد جوان گفت زندگی بی حاشیه ای داشتیم تا اینکه به تنهایی برای مدتی به مسافرت رفتم و در این مدت از سوی شخصی ناشناس پیام هایی با مضمون خیانت همسرم از طریق شبکه اجتماعی تلگرام برایم ارسال می شد و با حالتی پریشان بلافاصله به خانه برگشتم و با ناراحتی پیگیر شدم که این امر باعث اختلاف خانوادگی بین من و همسرم شد.
سرهنگ هاشمی …

انتقام جویی پسر از دختری که به خواستگاری اش جواب منفی داد

فرمانده پلیس سبزوار گفت: مردی جوان به پلیس فتای سبزوار مراجعه کرد و شکایتی مبنی بر دریافت مطالب دروغ و ارسال پیام های تفرقه انگیز از سوی یک ناشناس که موجب مشکلات خانوادگی شده بود، داشت.
مرد جوان گفت زندگی بی حاشیه ای داشتیم تا اینکه به تنهایی برای مدتی به مسافرت رفتم و در این مدت از سوی شخصی ناشناس پیام هایی با مضمون خیانت همسرم از طریق شبکه اجتماعی تلگرام برایم ارسال می شد و با حالتی پریشان بلافاصله به خانه برگشتم و با ناراحتی پیگیر شدم که این امر باعث اختلاف خانوادگی بین من و همسرم شد.
سرهنگ هاشمی …
انتقام جویی پسر از دختری که به خواستگاری اش جواب منفی داد

لایسنس نود 32 ورژن 4

آهنگ جدید

انتقام جویی خواستگار از نو عروسی که جواب منفی داد

انتقام جویی خواستگار از نو عروسی که جواب منفی داد
به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا، فرمانده پلیس سبزوار گفت: مردی جوان به پلیس فتای سبزوار مراجعه کرد و شکایتی مبنی بر دریافت مطالب دروغ و ارسال پیام های تفرقه انگیز از سوی یک ناشناس که موجب مشکلات خانوادگی شده بود، داشت.
مرد جوان گفت زندگی بی حاشیه ای داشتیم تا اینکه به تنهایی برای مدتی به مسافرت رفتم و در این مدت از سوی شخصی ناشناس پیام هایی با مضمون خیانت همسرم از طریق شبکه اجتماعی تلگرام برایم ارسال می شد و با حالتی پریشان بلافاصله به خانه برگشتم و با ناراحتی پیگیر شدم که این امر باعث …

انتقام جویی خواستگار از نو عروسی که جواب منفی داد

به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا، فرمانده پلیس سبزوار گفت: مردی جوان به پلیس فتای سبزوار مراجعه کرد و شکایتی مبنی بر دریافت مطالب دروغ و ارسال پیام های تفرقه انگیز از سوی یک ناشناس که موجب مشکلات خانوادگی شده بود، داشت.
مرد جوان گفت زندگی بی حاشیه ای داشتیم تا اینکه به تنهایی برای مدتی به مسافرت رفتم و در این مدت از سوی شخصی ناشناس پیام هایی با مضمون خیانت همسرم از طریق شبکه اجتماعی تلگرام برایم ارسال می شد و با حالتی پریشان بلافاصله به خانه برگشتم و با ناراحتی پیگیر شدم که این امر باعث …
انتقام جویی خواستگار از نو عروسی که جواب منفی داد

لایسنس نود 32 ورژن 7

بازی