آقای جنتی! بیایید «مدافعان حرم» را سانسور نکنیم!

صفحۀ موبایلم روشن و خاموش می شود. دوباره پیامک داده! توی تلگرام هم تصویر یکی از شهدای عملیات اخیر را فرستاده! خودش رفته و تابوتش آمده!

دانلود موزیک

خرم خبر