در جشنواره تلگرامی سین های ایرانی شرکت کنید، جایزه بگیرید

در جشنواره تلگرامی سین های ایرانی شرکت کنید، جایزه بگیرید
به گزارش سیتنا، شرکت زرماکارون جشنواره ای برگزار کرده که برای شرکت در آن می توانید از هفت سین خود عکس بگیرید و با فرستادن آن به آدرس ایمیل Pr@Zarmacaron.com یا آدرس تلگرام Pr_Zar@ از امکان مصرف رایگان یک سال محصولات زر ماکارون بهره مند شوید.
در این جشنواره با قراردادن زرماکارون در سفره های هفت سین خود و انتشار عکس هفت سین در کانال تلگرام زرماکارون، عکس شما به اشتراک گذاشته می شود و هرچه تعداد بازدید از عکس شما بیشتر باشد برنده خواهید شد.
مهلت ارسال این تصاویر تا 13 فروردین ماه است و شرکت کنندگان …

در جشنواره تلگرامی سین های ایرانی شرکت کنید، جایزه بگیرید

به گزارش سیتنا، شرکت زرماکارون جشنواره ای برگزار کرده که برای شرکت در آن می توانید از هفت سین خود عکس بگیرید و با فرستادن آن به آدرس ایمیل Pr@Zarmacaron.com یا آدرس تلگرام Pr_Zar@ از امکان مصرف رایگان یک سال محصولات زر ماکارون بهره مند شوید.
در این جشنواره با قراردادن زرماکارون در سفره های هفت سین خود و انتشار عکس هفت سین در کانال تلگرام زرماکارون، عکس شما به اشتراک گذاشته می شود و هرچه تعداد بازدید از عکس شما بیشتر باشد برنده خواهید شد.
مهلت ارسال این تصاویر تا 13 فروردین ماه است و شرکت کنندگان …
در جشنواره تلگرامی سین های ایرانی شرکت کنید، جایزه بگیرید

استخدام

ساخت بنر