جشنواره شناسایی و معرفی بهترین کانال های مجازی استان یزد

جشنواره شناسایی و معرفی بهترین کانال های مجازی استان یزد
به گزارش « تابناک یزد »،  رئیس بسیج رسانه استان یزد از برگزاری نخستین جشنواره فرهنگی شناسایی، معرفی و تشویق کانال های فضای مجازی استان یزد خبر داد.
سیدحسین راسخی با اشاره به اینکه جشنواره شناسایی و معرفی بهترین کانال های مجازی استان یزد برگزار می شود، اظهار داشت: در قالب این طرح دست اندرکاران کانال های مجازی مشخصات خود را به بسیج رسانه اعلام می کنند.
وی ادامه داد: بعد از معرفی کانال های تلگرام، هیئت داوران نسبت به بررسی وضعیت آنها و معرفی و تشویق مسئولان مربوطه در مراسمی …

جشنواره شناسایی و معرفی بهترین کانال های مجازی استان یزد

به گزارش « تابناک یزد »،  رئیس بسیج رسانه استان یزد از برگزاری نخستین جشنواره فرهنگی شناسایی، معرفی و تشویق کانال های فضای مجازی استان یزد خبر داد.
سیدحسین راسخی با اشاره به اینکه جشنواره شناسایی و معرفی بهترین کانال های مجازی استان یزد برگزار می شود، اظهار داشت: در قالب این طرح دست اندرکاران کانال های مجازی مشخصات خود را به بسیج رسانه اعلام می کنند.
وی ادامه داد: بعد از معرفی کانال های تلگرام، هیئت داوران نسبت به بررسی وضعیت آنها و معرفی و تشویق مسئولان مربوطه در مراسمی …
جشنواره شناسایی و معرفی بهترین کانال های مجازی استان یزد

دانلود سریال و آهنگ