جشنواره عکاسی از شقایق های بهاری

جشنواره عکاسی از شقایق های بهاری
شهرداری شهر جدید هشتگرد جشنواره عکاسی از شقایق های بهاری را برگزار می کند.
این جشنواره جهت شناسایی جلوه های زیبایی شهر و ایجاد ارتباط مناسب شهروندان با محیط های شهری برگزار می شود. این جشنواره به صورت الکترونیک و در فضای مجازی سازماندهی شده است تا سرعت و گستره ی بیشتری را در اجرا داشته باشد. شرکت کنندگان می بایست عکس های خود را با ذکر نام و شماره تماس به آدرس اولین کانال تلگرام شهرداری و شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد hashtgerdnewtown ارسال کنند. 3 اثر برتر به صورت بنر با ذکر نام عکاس در سطح شهر نصب و …

جشنواره عکاسی از شقایق های بهاری

شهرداری شهر جدید هشتگرد جشنواره عکاسی از شقایق های بهاری را برگزار می کند.
این جشنواره جهت شناسایی جلوه های زیبایی شهر و ایجاد ارتباط مناسب شهروندان با محیط های شهری برگزار می شود. این جشنواره به صورت الکترونیک و در فضای مجازی سازماندهی شده است تا سرعت و گستره ی بیشتری را در اجرا داشته باشد. شرکت کنندگان می بایست عکس های خود را با ذکر نام و شماره تماس به آدرس اولین کانال تلگرام شهرداری و شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد hashtgerdnewtown ارسال کنند. 3 اثر برتر به صورت بنر با ذکر نام عکاس در سطح شهر نصب و …
جشنواره عکاسی از شقایق های بهاری

فروش بک لینک

مرکز فیلم