جشنواره تلگرامی سین های ایرانی

جشنواره تلگرامی سین های ایرانی
به گزارش سرویس بازار ایسنا، شرکت زرماکارون جشنواره ای برگزار کرده که برای شرکت در آن می توانید از هفت سین خود عکس بگیرید و با فرستادن آن به آدرس ایمیل Pr@Zarmacaron.com یا آدرس تلگرام Pr_Zar@ از امکان مصرف رایگان یک سال محصولات زر ماکارون بهره مند شوید.
در این جشنواره با قراردادن زرماکارون در سفره های هفت سین خود و انتشار عکس هفت سین در کانال تلگرام زرماکارون، عکس شما به اشتراک گذاشته می شود و هرچه تعداد بازدید از عکس شما بیشتر باشد برنده خواهید شد.
مهلت ارسال این تصاویر تا 13 فروردین ماه است و …

جشنواره تلگرامی سین های ایرانی

به گزارش سرویس بازار ایسنا، شرکت زرماکارون جشنواره ای برگزار کرده که برای شرکت در آن می توانید از هفت سین خود عکس بگیرید و با فرستادن آن به آدرس ایمیل Pr@Zarmacaron.com یا آدرس تلگرام Pr_Zar@ از امکان مصرف رایگان یک سال محصولات زر ماکارون بهره مند شوید.
در این جشنواره با قراردادن زرماکارون در سفره های هفت سین خود و انتشار عکس هفت سین در کانال تلگرام زرماکارون، عکس شما به اشتراک گذاشته می شود و هرچه تعداد بازدید از عکس شما بیشتر باشد برنده خواهید شد.
مهلت ارسال این تصاویر تا 13 فروردین ماه است و …
جشنواره تلگرامی سین های ایرانی

دانلود فیلم جدید

باران فیلم