تلگرام روسی جایگزین دو شبکه اجتماعی آمریکایی و اسرائیلی شد

تلگرام روسی جایگزین دو شبکه اجتماعی آمریکایی و اسرائیلی شد
وزیر ارتباطات گفت: ایرانی ها ابتدا به دو شبکه اجتماعی آمریکایی و اسرائیلی مراجعه کرده بودند که از نظر امنیتی با آن ها مشکل داشتیم اما اکنون یک شبکه روسی را انتخاب کرده اند.
به گزارش ایتنا از فارس، محمود واعظی درباره شبکه های اجتماعی اظهار داشت: مردم ما ابتدا به دو شبکه اجتماعی آمریکایی و اسرائیلی مراجعه کرده بودند که ما از نظر امنیتی با آن ها مشکل داشتیم و علاقه جدی ما این است که مردم ما از شبکه های داخلی استفاده کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: دانشگاهی ها و برخی شرکت های دانش بنیان در …

تلگرام روسی جایگزین دو شبکه اجتماعی آمریکایی و اسرائیلی شد

وزیر ارتباطات گفت: ایرانی ها ابتدا به دو شبکه اجتماعی آمریکایی و اسرائیلی مراجعه کرده بودند که از نظر امنیتی با آن ها مشکل داشتیم اما اکنون یک شبکه روسی را انتخاب کرده اند.
به گزارش ایتنا از فارس، محمود واعظی درباره شبکه های اجتماعی اظهار داشت: مردم ما ابتدا به دو شبکه اجتماعی آمریکایی و اسرائیلی مراجعه کرده بودند که ما از نظر امنیتی با آن ها مشکل داشتیم و علاقه جدی ما این است که مردم ما از شبکه های داخلی استفاده کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: دانشگاهی ها و برخی شرکت های دانش بنیان در …
تلگرام روسی جایگزین دو شبکه اجتماعی آمریکایی و اسرائیلی شد

فروش بک لینک

اخبار دنیای دیجیتال