یک تامل/ چرا کشور ثالث؟

یک تامل/ چرا کشور ثالث؟
عبدالرضا سلطانی در تلگرام نوشت:
پس از آنکه مقامات سازمان انرژی اتمی از فروش آب سنگین به آمریکا خبر دادند٬ وزارت خزانه داری آمریکا خبر داد که:
وزارت انرژی آمریکا پول خرید 32 تن آب سنگین از ایران را از طریق «یک کشور ثالث» به ایران پرداخت خواهد کرد.
این پرسش اکنون وجود دارد که مگر کانال تبادل مالی «سوئیفت» برای ایران گشایش نیافته٬ پس چرا وال استریت ژورنال به نقل از مقامات آمریکایی می گوید که مبلغ این قرارداد 8.6 میلیون دلاری از طریق یک کشور ثالث به ایران منتقل می شود؟
یعنی مجرای انتقال این مبلغ ناچیز …

یک تامل/ چرا کشور ثالث؟

عبدالرضا سلطانی در تلگرام نوشت:
پس از آنکه مقامات سازمان انرژی اتمی از فروش آب سنگین به آمریکا خبر دادند٬ وزارت خزانه داری آمریکا خبر داد که:
وزارت انرژی آمریکا پول خرید 32 تن آب سنگین از ایران را از طریق «یک کشور ثالث» به ایران پرداخت خواهد کرد.
این پرسش اکنون وجود دارد که مگر کانال تبادل مالی «سوئیفت» برای ایران گشایش نیافته٬ پس چرا وال استریت ژورنال به نقل از مقامات آمریکایی می گوید که مبلغ این قرارداد 8.6 میلیون دلاری از طریق یک کشور ثالث به ایران منتقل می شود؟
یعنی مجرای انتقال این مبلغ ناچیز …
یک تامل/ چرا کشور ثالث؟

لایسنس نود 32 ورژن 8