راه اندازی اپلیکیشن سلامت تیوب به زودی

راه اندازی اپلیکیشن سلامت تیوب به زودی
مدیر شبکه رسانه ای سلامت تیوب با بیان اینکه برای انتشار کلیپ های آموزشی از کانال تلگرام و شبکه اینترنتی سلامت تیوب استفاده می کنیم، گفت: برای خود ما بسیار جای تعجب بود که از کلیپ های آموزشی مجموعه سلامت تیوب در بسیاری از کانال های تلگرامی تخصصی پزشکی استفاده می شود.
مجید یوسفی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا منطقه اصفهان، تمام تلاش ما بر این است که بتوانیم یک سیستم دقیق و منظمی را ایجاد کنیم که افراد آموزش های لازم را چه از طریق این مجموعه و چه از طریق سایر بخش ها دریافت کنند.
وی با بیان اینکه در حال …

راه اندازی اپلیکیشن سلامت تیوب به زودی

مدیر شبکه رسانه ای سلامت تیوب با بیان اینکه برای انتشار کلیپ های آموزشی از کانال تلگرام و شبکه اینترنتی سلامت تیوب استفاده می کنیم، گفت: برای خود ما بسیار جای تعجب بود که از کلیپ های آموزشی مجموعه سلامت تیوب در بسیاری از کانال های تلگرامی تخصصی پزشکی استفاده می شود.
مجید یوسفی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا منطقه اصفهان، تمام تلاش ما بر این است که بتوانیم یک سیستم دقیق و منظمی را ایجاد کنیم که افراد آموزش های لازم را چه از طریق این مجموعه و چه از طریق سایر بخش ها دریافت کنند.
وی با بیان اینکه در حال …
راه اندازی اپلیکیشن سلامت تیوب به زودی

bluray movie download