تک چرخ زنی و حرکات خطرناک در بلوار دریای گلوگاه/ از رعب و وحشت اهالی منطقه تا انتشار کلیپ ها در تلگرام +تصاویر

عبور از کنار موتورسیکلت سنگین با سرعت زیاد و صدای گوش خراش آن هم در حال تک چرخ زدن دلهره شدیدی در دلم ایجاد می کند و از دست این افراد به ستوه آمده ام.

سیستم اطلاع رسانی

ماشین های جدید