استخدام در یک شرکت معتبر تولیدی

استخدام در یک شرکت معتبر تولیدی
تخصص های آگهی
استخدام بازاریاب استخدام سرپرست فروش استخدام ویزیتور
محل آگهی
استخدام مشهد و خراسان رضوی
یک شرکت معتبر تولیدی از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید

عنوان سازمانی
جنسیت
سابقه مرتبط
شرایط احراز شغل

سرپرست فروش
زن / مرد
3 سال
مدیریت فروش محصولات شرکت به صورت مویرگی

ویزیتور حضوری
زن / مرد
3 سال
آشنایی با تمامی مناقط شهر مشهد

داوطلبان رزومه کاری خود را به ایمیل : k.askari.business@gmail.com یا شماره تلگرام …

استخدام در یک شرکت معتبر تولیدی

تخصص های آگهی
استخدام بازاریاب استخدام سرپرست فروش استخدام ویزیتور
محل آگهی
استخدام مشهد و خراسان رضوی
یک شرکت معتبر تولیدی از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید

عنوان سازمانی
جنسیت
سابقه مرتبط
شرایط احراز شغل

سرپرست فروش
زن / مرد
3 سال
مدیریت فروش محصولات شرکت به صورت مویرگی

ویزیتور حضوری
زن / مرد
3 سال
آشنایی با تمامی مناقط شهر مشهد

داوطلبان رزومه کاری خود را به ایمیل : k.askari.business@gmail.com یا شماره تلگرام …
استخدام در یک شرکت معتبر تولیدی

عکس جدید اینستاگرام