تلگرام در انتخابات 7 اسفند رکورد شکست

رییس پلیس فتای ناجا درباره اینکه بیشترین فعالیت های انتخاباتی در کدام بخش از فضای مجازی انجام شد گفت: 79 درصد از کل فعالیتهای انتخاباتی در فضای مجازی در تلگرام انجام شد و مابقی شبکه ها همچون فیسبوک، توئیتر و غیره نقش جدی نداشتند.

صبحانه