استفاده از تلگرام برای انجام امور اداری ممنوع!

به گزارش واحد امنیت سایبربان؛ معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: استفاده از پیام رسان های موبایل محور خارجی برای انجام امور اداری ممنوع است.
عبدالصمد خرم آبادی بابیان اینکه استفاده از پیام رسان های موبایل محور خارجی برای انجام امور اداری ممنوع است، اظهار کرد: استفاده از پیام رسان های موبایل محور خارجی خصوصاً تلگرام برای انجام کلیه امور اداری یا هر کاری که به وظایف قانونی کارکنان نهادهای عمومی و دولتی (حاکمیتی) مربوط می شود، ممنوع است.
خرم آبادی افزود: اقدام کارکنانی که برای انجام …

دانلود موزیک

تکنولوژی جدید