دلیل کندی تلگرام در روزهای اخیر

وزیر ارتباطات شایعاتی که طی هفته های اخیر مطرح شده و بحث کندی تلگرام را به اجرایی شدن فیلترینگ هوشمند مربوط می داند، رد کرد.

تلگرام

فانتزی