تلگرام و واتس آپ چگونه هک می شوند؟

تلگرام و واتس آپ چگونه هک می شوند؟
ضعف سیستم مخابراتی SS۷ زمینه نفوذ هکرها به تلگرام و واتس آپ را فراهم کرد تا به این طریق تمامی مردم نسبت به مقوله نسبی بودن امنیت، آگاه باشند.

تلگرام و واتس آپ چگونه هک می شوند؟

ضعف سیستم مخابراتی SS۷ زمینه نفوذ هکرها به تلگرام و واتس آپ را فراهم کرد تا به این طریق تمامی مردم نسبت به مقوله نسبی بودن امنیت، آگاه باشند.
تلگرام و واتس آپ چگونه هک می شوند؟

اسکای نیوز