آموزش تلگرام / تبدیل کانال خصوصی به عمومی و تفاوت های آن ها

آموزش تلگرام / تبدیل کانال خصوصی به عمومی و تفاوت های آن ها
همواره دیده اید که افراد، شرکت ها، پروژه ها و… موفق به یک باره در مسیر پیشرفت قرار گرفته و با سرعتی چند برابر نسبت به قبل به سمت قله حرکت کرده اند.به عنوان نمونه می توان از موفقیت تلگرام در کشورمان یاد کرد.پس از وجود مشکلات عدیده در پیامرسان رایج کشورمان یعنی وایبر، کاربران رفته رفته به سمت تلگرام هجوم آوردند، اما تا این لحظه تفاوتی با سایر پیامرسان ها در آن دیده نمیشد.اما بعد از ارائه یک آپدیت، همان آپدیتی که موفقیت یکباره تلگرام را رقم زد، موج جدیدی از کاربران به سمت این پیامرسان هجوم آوردند بطوریکه …

آموزش تلگرام / تبدیل کانال خصوصی به عمومی و تفاوت های آن ها

همواره دیده اید که افراد، شرکت ها، پروژه ها و… موفق به یک باره در مسیر پیشرفت قرار گرفته و با سرعتی چند برابر نسبت به قبل به سمت قله حرکت کرده اند.به عنوان نمونه می توان از موفقیت تلگرام در کشورمان یاد کرد.پس از وجود مشکلات عدیده در پیامرسان رایج کشورمان یعنی وایبر، کاربران رفته رفته به سمت تلگرام هجوم آوردند، اما تا این لحظه تفاوتی با سایر پیامرسان ها در آن دیده نمیشد.اما بعد از ارائه یک آپدیت، همان آپدیتی که موفقیت یکباره تلگرام را رقم زد، موج جدیدی از کاربران به سمت این پیامرسان هجوم آوردند بطوریکه …
آموزش تلگرام / تبدیل کانال خصوصی به عمومی و تفاوت های آن ها

عکس

هک “تلگرام ” دخترجذاب و عواقب آن

هک “تلگرام ” دخترجذاب و عواقب آن
فردی ناشناس که در شبکه اجتماعی تلگرام ، اقدام به هک حساب کاربری و ارسال پیام از جانب افراد می کرد توسط مأموران پلیس فتا مازندران دستگیر شد.سرهنگ حسن محمدنژاد رئیس پلیس فتا استان مازندران در تشریح این خبرگفت : در پی مراجعه احدی از شهروندان به پلیس فتا مبنی بر این که ، پیامی از طرف شخصی ناشناس با مظمون ” به منظور به روزرسانی برنامه تلگرام خود کد ۵ رقمی که برای شما ارسال می گردد را ارسال نمائید” اقدام به ارسال کد ۵ رقمی برای فرستنده این پیام کرد .
وی افزود ، بعد از ارسال این کد به شماره فرستنده پیام ، …

هک “تلگرام ” دخترجذاب و عواقب آن

فردی ناشناس که در شبکه اجتماعی تلگرام ، اقدام به هک حساب کاربری و ارسال پیام از جانب افراد می کرد توسط مأموران پلیس فتا مازندران دستگیر شد.سرهنگ حسن محمدنژاد رئیس پلیس فتا استان مازندران در تشریح این خبرگفت : در پی مراجعه احدی از شهروندان به پلیس فتا مبنی بر این که ، پیامی از طرف شخصی ناشناس با مظمون ” به منظور به روزرسانی برنامه تلگرام خود کد ۵ رقمی که برای شما ارسال می گردد را ارسال نمائید” اقدام به ارسال کد ۵ رقمی برای فرستنده این پیام کرد .
وی افزود ، بعد از ارسال این کد به شماره فرستنده پیام ، …
هک “تلگرام ” دخترجذاب و عواقب آن

فروش بک لینک

خرم خبر