دستگیری هکر تلگرام در آباده

دستگیری هکر تلگرام در آباده
به گزارش هوش نیوز به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز؛ فرمانده انتظامی شهرستان آباده از بازداشت هکر تلگرام که به عناوین مختلف با تهدید بانوی شهروند آباده ای درفضای مجازی قصد نیل به اهداف شیطانی خود را داشت در آن شهرستان خبر داد.
سرهنگ اسماعیل زراعتیان گفت: مامور پلیس فتا این فرماندهی با در یافت مرجوعه ای از خانم (غ ،د) بر هک تلگرام وی و ربودن عکس وفیلم های خانوادگی وتهدید به انتشار آن در فضای مجازی توسط شخصی ناشناس که خود را سام معرفی میکرد و در پی رسیدن به مقاصد شیطانی خود بوده اس …

دستگیری هکر تلگرام در آباده

به گزارش هوش نیوز به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز؛ فرمانده انتظامی شهرستان آباده از بازداشت هکر تلگرام که به عناوین مختلف با تهدید بانوی شهروند آباده ای درفضای مجازی قصد نیل به اهداف شیطانی خود را داشت در آن شهرستان خبر داد.
سرهنگ اسماعیل زراعتیان گفت: مامور پلیس فتا این فرماندهی با در یافت مرجوعه ای از خانم (غ ،د) بر هک تلگرام وی و ربودن عکس وفیلم های خانوادگی وتهدید به انتشار آن در فضای مجازی توسط شخصی ناشناس که خود را سام معرفی میکرد و در پی رسیدن به مقاصد شیطانی خود بوده اس …
دستگیری هکر تلگرام در آباده