یک مرجع تقلید بر سر مزار مادرش

دولت بهار: کانال تلگرام آیت الله نوری همدانی این تصویر را منتشر کرده است. در این تصویر آیت الله نوری همدانی بر سر مزار مادرش مشرف شده اند.

cars

دانلود موزیک