تعداد کاربران تلگرام از مرز 100 میلیون گذشت / مبادله روزانه 15 میلیارد پیام

تعداد کاربران فعال ماهانه اپلیکیشن تلگرام از مرز 100 میلیون گذشت و اینکه کاربران روزانه 15 میلیارد پیام باهم مبادله می کنند.

دانلود فیلم خارجی

عرفان دینی