تعداد کاربران تلگرام از مرز 100 میلیون گذشت

تعداد کاربران فعال ماهانه اپلیکیشن تلگرام از مرز 100 میلیون گذشت و اینکه کاربران روزانه 15 میلیارد پیام باهم مبادله می کنند.

اسکای نیوز

آخرین اخبار ورزشی